Stemik Spółka z o. o.
38 - 333 Zagórzany, Klęczany
tel. +48 18 353 03 80

Wybierz wersję językow±:

 

Kontakt


„Zapraszamy Państwa do współpracy z Firm± STEMIK Sp. z o.o. . Jesteśmy do państwa dyspozycji pod poniższymi danymi teleadresowymi:”

 

Stemik spółka z o. o.

Klęczany
38 - 333 Zagórzany
tel: +48 18 353 03 80, +48 18 351 11 01
fax: +48 18 353 03 81
e-mail: stemik@stemik.com.pl

NIP: 738 - 000 - 70 - 05
REGON: 001413721
KRS: 0000071384

Formularz:

Imię i Nazwisko:
Tel. kontaktowy:
E - mail:
Treść pytania:  

Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokoąć kapitału zakładowego: 57 732,00 zł