Stemik Spółka z o. o.
38 - 333 Zagórzany, Klęczany
tel. +48 18 353 03 80

Choose language:

 

Contact


We hereby kindly invite You to cooperation with STEMIK Sp. z o.o. We are at Your disposal under below contact data:

 

Stemik spółka z o. o.

Klęczany
38 - 333 Zagórzany
tel: +48 18 353 03 80, +48 18 351 11 01
fax: +48 18 353 03 81
e-mail: stemik@stemik.com.pl

NIP: 738 - 000 - 70 - 05
REGON: 001413721
KRS: 0000071384

Contact us:

Name:
Phone:
E - mail:
Message:  

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 57 732,00 zł